You are currently viewing Koolide ja lasteadade ventilatsioon on kehvavõitu: probleemi aitaks lahendada mobiilne õhupuhastaja

Koolide ja lasteadade ventilatsioon on kehvavõitu: probleemi aitaks lahendada mobiilne õhupuhastaja

Koroonapandeemia ei näita vaibumise märke ja osalt seetõttu on hakatud otsima lahendust, kuidas koolides ja lasteaedades saaks õhu kvaliteeti parandada ja viirusega koos edasi elada. Paremad ventilatsiooniseadmed võimaldaksid mõistlikku riskitaset hoida, seda eriti just epideemia olukorras.

Õigesti valitud seade maandab kaudse nakatumise ohu pea olematuks

Paraku on paljudes Eesti koolides ja lasteaedades ventilatsiooniga kehvad lood. Mõnel pool on see puudulik või pole ventilatsiooni üldse. Sellisel juhul aitaks riske maandada mobiilne õhupuhasti. See vähendaks viiruse kontsentratsiooni õhus, mis omakorda kaudse nakatumise võimalust. Eriti kitsaste eelarvete korral on mobiilsed õhupuhastid abiks. Õigesti valitud seadme ning paigutuse korral on kaudse nakatumise oht maandatud praktiliselt olematuks.

Paljud õppeasutused tellivad puhtalt kulude kokkuhoiu eesmärgil vähem seadmeid, kui tegelikult vaja kõikide ruumide katmiseks. Sel juhul saab näiteks aulas, spordisaalis ja koolisööklas kasutada klassiruumides olevaid seadmeid. See omakorda eeldab, et õhupuhastaja peab olema mobiilne.

Tihti eksitakse õhupuhastaja valikul ning võetakse ruumi liiga nõrk seade, see aga ei taga soovitud tulemust. Õhupuhastajad on oma olemuselt spetsiifilised ja seetõttu tuleks nende soetamisel küsida nõu spetsialistilt. Samuti on viiruse kaitse osas õhupuhastajatele teatud nõuded, ehk enamik seadmeid selleks paraku ei sobi.

Õhupuhastusseadmeid müüva ja rentiva ettevõtte Pro Air tootejuht Jaanus Liba ütleb, et tänaseks on mitmed koolid ja lasteaiad leidnud rahastuse iseseisvalt: “Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Saaremaal on ettevõtteid ja riigiasutusi (ka koole ja lasteaedu), kes on juba seadme ostmiseks või rentimiseks võimaluse leidnud. Tartus on meil mõne kooliga veel läbirääkimised käimas. Samas tundub mulle, et riiklikul tasandil on teadmiste osa üsna madal või pole lihtsalt selleks käesoleval aastal rahastust.” 

Ta nendib, et tegelikult vajavad paljud koolid ja lasteaiad hädasti lahendust õhu kvaliteedi parandamiseks. Seda ka viirusevabal perioodil, kui õhus on õietolm, bakterid, viirused, allergeenid, õhusaaste, siseruumisaaste jne, ning kõik see meie tervist mõjutab.

Milline õhupuhastaja valida?

Troteci suure jõudlusega õhupuhastid, nagu TAC V+, AirgoClean ® One , samuti AirgoClean ® 250 E ja Airgoclean ® 350 E, on Saksamaal ja Austrias riiklikult aktsepteeritud õhupuhastusseadmed, mida õige valiku korral saab kasutada kaudse nakkuse maandamiseks.

Sõltuvalt mudelist on seadmed varustatud integreeritud käepideme, seinakonsooli või tugevate sujuvalt jooksvate ratastega. Seega pole õpetajal vaja erilist jõudu ega spetsiifilisi teadmisi seadme liigutamiseks või paigaldamiseks. See tähendab, et mobiilseid AirgoClean õhupuhastajaid saab alati paindlikult, mobiilselt ja turvaliselt ruumist ruumi liigutada, nii nagu hügieeni kontseptsioonis nõutud – kohandada vastavalt inimeste arvule, hõivatuse tihedusele, ohutustasemele, taustamürale ja ruumi suurusele.

Mida õhupuhastajat valides silmas pidada?

Maksimaalne kasutamise paindlikkus. AirgoClean ® seeria mobiilseid suure jõudlusega õhupuhasteid on ühel inimesel lihtne liigutada tänu nende suurepärasele liikuvusele. Neid on võimalik mugavalt transportida ja hõlpsasti autosse või kaubikusse mahutada. Sujuvalt kulgevad rattad teevad ümber paigutamise ja manööverdamise lihtsaks ka kitsastes kohtades ja liftides.

Õhupuhasti puhastatav ruumala peab olema piisavalt suur, et võimaldada vähemalt neli õhuvahetust tunnis. See on ainus viis tagada, et aerosooli kontsentratsioon ruumis mõne minutiga väheneb. Sellised suure jõudlusega õhupuhastid, nagu AirgoClean ® One, TAC V+ võimaldavad neid kõrgeid õhuvahetuse kiiruseid oma suure ringlusega, mida tekitavad pidevalt isereguleeruvad EÜ tsentrifugaalventilaatorid. Paljud täna turul olevad seadmed ei ole mõeldud suurte õhuvoolude tekitamiseks, mistõttu ei saa neid kasutada aerosoolide vähendamiseks suuremates ruumides.

Kasutatav filter peab olema sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822. Ainult HEPA suure jõudlusega filtrid vastavalt standardile EN 1822 standardile, mida kasutatakse AirgoClean ® One’is, TAC seeria mudelites ja mis suudavad toa õhust kuni 99,995% välja filtreerida isegi väikesed viirusega laetud aerosoolid (0,1-0,3 µm). See tähendab, et H14-HEPA filtrite jõudlus on juba kümme korda suurem kui H13-HEPA filtritel ja 100 korda suurem, kui H12 filtrite puhul

Jätkusuutlik investeering tervisesse ja tootlikkusse

Tänu Troteci suure jõudlusega õhupuhastitele võib hoolimata viirusest ohutult ja lihtsalt normaalsesse igapäevaellu naasta. Suure jõudlusega õhupuhastid võivad igal aastal korduvate gripilainete korral pakkuda tõhusat kaitset ka gripiviirustesse nakatumise eest. Seadmed, mis kaitsevad kaudse nakkuse eest, on tänaseks juba riikliku programmi alusel Saksamaal ja Austrias koolide ning lasteaedade varustuses.

Mobiilsed Trotec suure jõudlusega AirgoClean ® ja TAC seeria õhupuhastid on saadaval Pro Air OÜ veebipoes  ja Kuma tee 10 esinduses Peetris.

Pro Airi eksperdid nõustavad kliente hea meelega isiklikult, vastavad kogemused ja praktika on saadud Saksamaalt.