SNE – ventilatsiooni ja HVAC kanalite steriliseerimise seadmed

SNE FAP VBO on lihtne süsteem, mida saab paigaldada väljatõmbekanalitesse lõhnade ja lenduvate ainete lagundamiseks ja eemaldamiseks õhust. Seadmel puudub filter, e õhutakistus, mis annab võimaluse töödelda suuri õhukoguseid.

SNE - ventilatsiooni ja HVAC kanalite steriliseerimise seadmed

Miks valida SNE lahendused:

 • Tartu ülikooli Füüsika instituut on uurinud ja kinnitanud TiO2 põhised nanokomposiit-fotokatalüsaatori toime õhusaaste vähendamisel
 • Nasakosmoseagentuur kasutab antud tehnoloogiat
 • Seadmel puudub filtersüsteem
 • Energiatõhus
 • Sobib nii tavalisele ventilatsioonisüsteemile ha HVAC süsteemile
 • Puuduvad jääkained
 • Efektiivne
 • Ei hõlma siseruumi, vaid paikneb ventilatsioonisüsteemis

SNE kasutab UV/multifotokatalüütilist MCI tehnoloogiat, mille on välja töötanus NASA aga täiustatud ja patenteeritud SNE poolt, ning mis on võimeline toime tulema:

 • bakterid (99,9%)
 • viirused (99,9%)
 • hallitus (99,9%)
 • allergeenid
 • õietolm
 • lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ, ingl -VOC)
 • formaldehüüd
 • ksüleen/tolueen
 • benseen
 • trikloroetüleen
 • kloroform
 • ammoniaak
 • alkohol
 • atsetoon

SNE - ventilatsiooni ja HVAC kanalite steriliseerimise seadmed

Erinevat tüüpi fotokatalüütiliste materjalide toimed on erinevad, seetõttu MCI (Multi Catalytic Oxidation) süsteem kasutab erinevaid fotokatalüütilisi materjale efektiivsuse suurendamiseks erinevate saasteainete vastu.

Rakendatud tehnoloogiad on välja töötatud NASA poolt, täiustatud ja patenteeritud SNE poolt, kasutatavad UV-kvartslambid on kõrge Saksa kvaliteediga (Heraeus).

SNE HVAC puhastussüsteem on kõrgtehnoloogiline puhastusseade, mis on integreeritud MCI-tehnoloogiaga. Seade toodab aktiveeritud hapnikku, mille tulemusena on välistatud sekundaarse saaste teke (lämmastikhape ja lämmastikoksiidid).

Seadme olemasolu hävitab 90% viiruseid, baktereid ja hallitusseene eoseid ning niidistikku. Samuti aitab antud tehnoloogia väliskeskkonnast ventilatsiooni sisenevat lõhnaosakest ja suitsu.

SNE - ventilatsiooni ja HVAC kanalite steriliseerimise seadmed

SNE MCI-i tehnoloogia on testitud ja sertifitseeritud funktsioonide järgi:

SNE kasutatav tehnoloogia on patenteeritud. Ultraviolettkiirguse kombinatsioon ja TiO2 katalüsaator toodab hüdroksüülradikaale, hüdroperoksiidi, peroksiidi ioone ja negatiivseid ioone, mis puhastavad õhku ning eemaldavad õhust lõhnad. Puuduvad keemilised jäägid või sekundaarsed lisandid.

Protsess

Titaandioksiid, eriti anataasi vormis, käitub fotokatalüsaatorina UV-valguse all. Kui titaandioksiidile paistab peale UV-kiirgus, võimaldab neeldunud energia käivitada veemolekuli lagunemisreaktsiooni vesinikuks ja hapnikuks.

Antud pinnal toimuvat fotokatalüüsi nimetatakse Honda-Fujishima efektiks. Fotokatalüüs algab, kui titaani aatomis paiknevat elektroni ergastatakse valgusenergia toimel. Elektron läheb üle teisele titaandioksiidi molekulile, seega toimub teise molekuli redutseerimine. Esimese titaani aatomile jääb positiivne laeng või “auk”, mis on suuteline oksüdeerima järgnevat molekuli.

Kui vastav reaktsioon toimub õhus või vees, reageerib hapnik ergastatud elektronidega ja vesinik reageerib nö aukudega, moodustades oksüdeeriva toimega hapniku. Antud efekti kasutatakse puhastusseadmetes, kus titaandioksiid käitub superhüdrofiilse ainena.

Antud protsess on efektiivne järgmise saaste osas:

Hävitab õhust patogeensed viirused ja bakterid. Samuti gripi põhjustavad viirused. Puhastussüsteem on ohutu, loob mugava ja tervisliku keskkonna, ning ei tekita jääkprodukti, e on puhas ja efektiivne.