You are currently viewing Õhu kvaliteet kontoris ja õhupuhastaja võimalused selle parendamiseks

Õhu kvaliteet kontoris ja õhupuhastaja võimalused selle parendamiseks

Ehkki see pole esmapilgul nähtav ega märgatav, kujutab kontoris olev sisekliima suurt ohtu inimestele, kes siin viibivad.

Ameerika keskkonnakaitseagentuur (EPA) läbi uuringute on kindlaks teinud, et kontorite õhusaaste on tavaliselt vähemalt kaks korda kõrgem kui õues. Erandjuhtudel on koormus hinnanguliselt lausa sada korda suurem.

Kontorite kehv õhukvaliteet suurendab selliseid sümptomeid nagu vaimne väsimus, peavalud, pearinglus, silmade kuivus, kurguvalu ja muud gripilaadsed sümptomid. Kõiki neid kaebusi nimetab Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) haigete hoonete sündroomiks (hoonega seotud haigus).

Õhusaaste ja ebatervislike ainete põhjused

Tänapäeval on töökohal suitsetamine keelatud. See aga ei tähenda, et hoonetes on õhk saasteainete vaba. Näiteks leidis Austraalia uurimisrühm, et kontoriprinteritel võib olla kopsudele kahjulik mõju, mis on võrreldav sigaretisuitsuga. 

Uurimine näitas, et laserprinterid kujutavad endast osooni ja süsinikmonooksiidiga seotud tooneritolmu eraldumise tõttu terviseriski.

Konditsioneerisüsteem on suvekuudel oluline abivahend kontoriruumide sisekliima reguleerimiseks. Ebaõige hoolduse korral võivad ventilatsiooni õhukanalid muutuda bakterite ja hallituse kasvulavaks.

Siis on tervislikum akent avada. Samas tihedalt kasutatavad liiklusteed on aga peene tolmu allikad ja kevadel võivad õietolm põhjustada allergilisi reaktsioone koos kõigi sellest tulenevate kaebustega.

Õhupuhasti või õhupuhastaja on võimas lahendus kahjulike ainete eemaldamiseks. Meil on Coway brändi näol parimad lahendused mitmesuguste saastetüüpide või probleemide lahendamiseks. Täna on kontorites jõudsalt kasvanud rendilahenduste kasutamine.

Õhupuhastaja rent annab võimaluse seadmete parki muuta. Seadmete hooldus, mudelite valik läbi eelnevalt teostatud mõõdistuste annab parima lahenduse. Unustada ei tohi, et õhupuhastajate valiku peaks jätma spetsialist hooleks.

Pro Air OÜ meeskonnal on Eesti turul kõige pikemaajalised kogemused antud valdkonnas. Meie meeskond omab kogemusi õhukvaliteedi mõõdistamisel, saaste eemaldamisel ja ruumiparameetreid arvestades parima lehenduse leidmisel.

Meie eelis konkurentde ees on tabavalt lihtne ja kokkuvõtlik lause:

Nemad arvavad, mis on hea lahendus kliendile, Meie teame läbi kogemuste juurutatud tööprotsesside, mis on kliendile parim lahendus.

  • Viirused
  • Patoloogilised bakterid
  • Voc
  • Tvoc
  • Formaldehüüd
  • Ventilatsiooni kaudu sissetulev välisõhusaaste
  • Siseõhusaaste
  • Jne