You are currently viewing Linn ostab koolidele ja lasteaedadele 400 õhupuhastit

Linn ostab koolidele ja lasteaedadele 400 õhupuhastit

Tartu linn ostab linna koolidele ja lasteaedadele 400 filtersüsteemiga õhupuhastit. Tänasel istungil tunnistas linnavalitsus filtersüsteemiga õhupuhastite ostmise ja paigaldamise riigihankel edukaks Pro Air OÜ pakkumuse kogumaksumusega 192 480 eurot.

«Õhupuhastid aitavad parandada õhu kvaliteeti ja vähendada õhus lenduvaid viiruseid sisaldavaid osakesi, aidates vähendada viirushaiguste levikut,» sõnas abilinnapea Priit Humal.

Õhupuhastid paigaldatakse haridusasutustesse, kus ei ole nüüdisaegset ventilatsioonisüsteemi. Sarnased filtersüsteemiga puhastid on varem paigaldatud Karlova kooli ja Tõrukese lasteaeda, kust on nende toimimise kohta saadud positiivset tagasisidet.

Linn soovib õhupuhastid koolidesse ja lasteaedadesse üles saada hiljemalt septembri lõpuks. Puhastite ostu ja paigaldamist rahastatakse haridus- ja teadusministeeriumi eraldatud ventilatsioonisüsteemide parendamise toetusest.

Tartu Postimehe artikkel

https://tartu.postimees.ee/7581024/linn-ostab-koolidele-ja-lasteaedadele-400-ohupuhastit#_ga=2.139999091.1798041625.1659992684-1146432962.1640012370