Riigi toetusel õhupuhastajad klassiruumidesse Saksamaal – Aga kuidas on lood Eestis?

Koolide mobiilse õhupuhasti uus rahastamisprogramm Saksamaal – ministeerium rahastab ohutuks klassiruumis õpetamiseks TAC seeria ja Airgo CleanONE kõrgefektiivseid õhupuhastajaid.

Riik  soovib tagada ohutu ja püsiva õpetamise pandeemia ajal pärast suvepuhkust. Majandusminister Peter Altmaier teatas, et klassiruumis õpetamine peaks jääma võimalikuks ka siis, kui nakkuste arv võib tõusta. Uus lukustamine ja koduõpe tuleb kindlasti ära hoida. Seetõttu tuleks programmi rakendada kiiresti ja bürokraatiata. Koolidel peaks olema võimalus samaaegselt ära kasutada 200 miljoni euro vahendeid.

Föderaal- ja liidumaade valitsuste täielik kulude katmine

“See tähendab, et on ka võimalus, et linnade ja omavalitsuste kooliasutused saavad sellised süsteemid ilma nende enda või suurema panuseta paigaldada,” ütles Peter Altmaier Berliinis. Vägikaika vedu – kes peaks maksma õhupuhasti eest – võib lõpuks lõppeda. Eelkõige tühjade kassadega omavalitsused astusid kulude tõttu välja mobiilsete õhupuhastite ostmise vastu ja nõudsid vastavatelt riigilt suuremat osalust.

“Mobiilsete õhupuhastitega saate peaaegu täielikult välistada kaudse nakkusohu koolides, kui neid õigesti käsitsete … Need seadmed pakuvad head kaitset kõigi viirusvariantide eest.”
Prof Christian Kähler, föderaalse relvajõudude ülikool, München.

Arvukad uuringud, sealhulgas Frankfurdi ülikooli uuringud, kinnitavad, et mobiilsed õhupuhastid, näiteks TAC-sarja õhupuhastid ja Airgo Clean ONE, vähendavad nakkusohtlikke aerosoole väga tõhusalt. Saksamaa üks juhtivaid aerosoolieksperte Gerhard Scheuch on vastutav enam kui 99 protsendi sisekorona infektsioonide eest. Föderaalsel keskkonnaagentuuril on ka mobiilsed õhupuhastid. Uue hinnangu kohaselt on otstarbekas vältida kaudseid koronaviiruse nakatumisi. Intervjuus Handelsblattile dr. Föderaalse keskkonnaagentuuri professor Heinz-Jörn Moriske: “Muidugi aitavad mobiilsed õhupuhastajad viiruste vastu, kui need on testitud seadmed ja need on klassiruumis õigesti seadistatud.” Märkus. Lisaks tuleb eelnevalt kontrollida efektiivsust (olenemata kasutatavast tehnoloogiast). Alles siis on seadmed praktikas tõhusad. “

Müncheni föderaalsete relvajõudude ülikooli vedeliku mehaanika ja aerodünaamika instituudi juhataja prof Christian Kähler on mitmetes uuringutes uurinud TAC V + kõrgefektiivsete õhupuhastite efektiivsust . Teadlane jõuab järeldusele, et TAC V + korral saab kaudse nakkusohu suletud ruumis peaaegu välistada:

Väljavõte uuringust ” Kas mobiilsed õhupuhastid suudavad tõhusalt vähendada kaudset SARS-CoV-2 aerosoolide nakatumise riski?

Koolide klassiruumidesse sobiva õhupuhasti ostmisel on Kähleri ​​sõnul oma märkustes oluline, et seadmed vastaksid õhutõhususe ja filtri kvaliteedi osas teatud nõuetele. Sest mitte iga õhupuhasti ei sobi mikromeetrite vahemikus olevate aerosoolide filtreerimiseks.  See tagab, et rahastatakse ainult tõeliselt tõhusaid õhupuhastajaid, mitte aga uurimata tehnoloogiaga seadmeid, millel on kahtlane tõhusus või puuduvad tõhususe tõendid.

Mobiilsed õhupuhastid peavad usaldusväärse viirusfiltreerimise jaoks vastama kolmele põhinõudele:

1. Õhupuhasti õhu läbitöötlus peab olema piisavalt mõõdetav, et  võimaldada tunnis vähemalt kuus õhuvahetust. See on ainus viis tagada, et aerosooli kontsentratsioon ruumis väheneks mõne minutiga. TAC V seeria suure jõudlusega õhupuhastid võimaldavad õhku vahetada isegi kuni 16 korda tunnis ja pakuvad seeläbi veelgi kõrgemat kaitsetaset näiteks kõrge riskiga patsientidele arstikabinettides, haiglapalatites või hooldekodudes .

2. Kasutatav filter peab olema sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822.  Ainult H14-HEPA kõrgefektiivsed filtrid vastavalt standardile EN 1822, nagu  TAC V + ,  TAC M  ja  TAC Eco , Airgo Clean ONE. kasutatakse isegi väikseid viirusega koormatud aerosoole (0,1–0,3 µm) toaõhust välja filtreerida kuni 99,995%. See tähendab, et H14-HEPA filtritel on filtri jõudlus juba 10 korda suurem kui H13-HEPA filtritel, mille filtrite jõudlus on bakterite suuruste vahemikus siiski suhteliselt hea. Siiski on märkimisväärseid erinevusi nn MPPS-vahemikus (kõige paremini läbitungiv osakeste suurus), st viiruste ja aerosoolide välja filtreerimisel. Föderaalse tööohutuse ja töötervishoiu instituudi laboritehnoloogia projektirühm (ELATEC) soovitab oma avalduses teemal „HEPA-filtrite kasutamine ventilatsiooni- ja kliimaseadmetes (resolutsioon 16/2010)“: „HEPA-filtrid peaksid olema vähemalt klass H14 vastavalt standardile DIN EN 1822-1. “

3. Õhupuhasti peab olema piisavalt vaikne  , et see ei segaks tööd. Sest kui müra on häiriv, on oht, et seade lülitatakse välja või ei tööta vajaliku mahuvooluga. Kaudse SARS-CoV-2 infektsiooni vastu pole siis enam kõrget turvalisust.

Need prof Kähleri ​​määratletud kriteeriumid on isegi ületatud mobiilse suure jõudlusega õhupuhasti TAC V + abil. Seade on välja töötatud ja toodetud Saksamaal (Heinsberg) – seda tarnitakse kogu maailmas. Pidevalt ajakohastatud ülevaade ettevõtte veebisaidil, millised restoranid, ametiasutused, koolid või meditsiiniasutused juba kasutavad suure jõudlusega õhupuhastit TAC või Airgo Clean ONE

VALIK E-POES või PRO AIR OÜ esinduses Peetri, Kuma tee 10.