Õhupuhastaja / õhuniisutaja rent või müük?

Õhupuhastaja / õhuniisutaja rent või müük?

 • Post category:Blogi

Õhupuhastaja ja õhuniisutaja rent vs müük, kumb siis?

Rentimise ja omamise vahe ei ole otseselt rahaliselt käsitletav, sest need on kaks täiest erinevat teenust (müük ja rent), mis tagavad eesmärgi saavutamise või viivad selleni.

Vara omandamine on mõeldud eseme pikemaajaliseks kasutamiseks ja mõistlik on see juhul, kui teil on võimalus ise antud vara hooldada, hoiustada ja igapäevaselt kasutada.

Meie puhul on mõistlik näitena tuua õhuniisutaja omamist või rentimist.

Enamus inimesi ja ettevõtteid on varasemalt õhuniisutaja ja miks ka mitte õhupuhastaja soetanud. Eeldades, et see tuleb neile odavam ja on praktilisem.

Täna on paljud ettevõtted jõudnud arusaamani, et nii nagu kohvi või vee teenust on mõistlikum rentida, on ka õhuniisutaja ja õhupuhastaja rent mõistlikum. Ehk seadmeid kasutatakse siis, kui need on vajalikud (hooajaliselt).

Enamus kontorites on õhukvaliteediga probleemid kütteperioodil alates septembrist, lõpetades mai keskpaigaga. Muu aeg seisavad seadmed niisama ja keegi neid ei hoolda, mis minimeerib seadme väärtust ja kasutusiga.

Aga mõtle, kas ei oleks mõistlikum õhupuhastajat ja/või õhuniisutajat rentida lähtuvalt vajadusest. Näiteks õhuniisutajad kütteperioodiks, pärast seda aga seadmed tagastada. Järgmisel perioodil saate need jälle renti võtta. (seadmed on teie eest hoitud ja hooldatud ning seda teevad oma ala asjatundjad).

Kui seadme on rike, siis rendi puhul asendatakse see uue seadmega, ehk teenus ei katke. Igati mugav ja turvaline lahendus.

Filtersüsteemid on teie eest hooldatud ja te ei pea ise mäletama, millal on seadmele hooldust vaja teha või mis ma seadmega teen, kui mul seda enam vaja ei lähe. Arvestada, et ühel hetkel tuleb vara utiliseerida või realiseerida, mis on omakorda jälle kulu. Reeglina on rendileandjal teave, kus ja kuhu ning kuidas on parem vara hallata, millised on realiseerimisvõimalused, tänu sellele suudab ta järelturul tõhusamalt tegutseda ning teie saate tegeleda oma põhitegevusega.

Samuti on mõnikord vajadus seadmete parki muuta (uus hoone või rendipind, lisaruumid või ruumi vähenemine). Rent annab selleks paindlikkuse, mida vara omamise puhul ei ole või on oluliselt raskendatud.

Meie ettevõtte suunitluse näitena on ratsionaalseks vara omandamiseks vaja tunda õhuniisutajate ja õhupuhastajate valdkonda ning olema õhukvaliteedi mõistete ja parendamise vormidega kursis ning nägema valdkonna suurt pilti. Kui ettevõtte teadmised ja spetsiifika on hoopis teisest valdkonnast, siis on suur tõenäosus, et rendileandja suudab vara paremini hallata, teadlikumalt tegutseda ning lõpuks kujuneb see rendile võtjale odavamaks, mugavamaks ja tõhusamaks.

Näiteks IT ettevõte tegeleb pigem oma valdkonnaga, olgu selleks programmeerimine vm. Kuiv õhk, õhukvaliteet ja selle parendamine, töötajate heaolu töökeskkonna näol, väiksem tõenäosus nakkuda haiguste perioodil, allergeenide eemaldamine, et ettevõttes saaksid ennast mugavalt tunda ka astmaatikud ja allegikud – see teenus ostetakse rendi näol sisse, sest põhitegevus on hoopis midagi muud ning teadmiste ja kogemuste pagas töökeskkonna spetsiifilise parendamise näol on kulukas ja võimalik, et ebaefektiivne.

Rentimine ei ole siiski võluvits, mis lahendab kõik probleemid. Rentimise peamine eelis on paindlikkus ja rendilepingu sõlmimisel peaks endalt küsima, kas see tingimus on täidetud.

Millised on siis õhupuhastaja / õhuniisutaja renditeenuse eelised:

 • Paindlikus
 • Vajadusest lähtuvalt õhuniisutaja ja/või õhupuhastaja kasutamine
 • Seadmete kasutamine hooajaliselt (nt: õhupuhastaja õietolmu või haiguste perioodiks, teil on tööl ajutiselt allergia või astma all kannatav inimene)
 • Vastavalt vajadusele õige arv seadmeid
 • Lahenduse vajaduse arvutame välja läbi simulatsiooni programmi
 • Kui vajadused suurenevad on võimalik lihtsasti vahetada jõulisema seadme vastu
 • Kindel koostööpartner
 • Lihtne eelarvestamine ja kulude kontroll
 • Saab hoida oma käibevahendeid põhitegevuseks
 • Rent ei kajastu ettevõtte bilansis laenukohustusena (oluline võib see olla erinevatele munitsipaal ettevõtetele, vallad, koolid ja teised eelarvelised asutused, suurfirmade filiaalid & tütarfirmad)
 • Erinevalt laenust, puudub vajadus täiendavate tagatiste seadmiseks
 • Ettevõttel puudub vajadus põhivara arvestuseks
 • Käibemaksukohuslased saavad rendimaksetelt käibemaksu tagasi
 • Perioodi lõppedes saab vara tagastada või selle välja osta varem kokkulepitud hinnaga.
 • Enne seadme ostu saad rendi näol seadet katsetada, kas see on sulle sobilik seade.

Täna on õhuniisutajate ja õhupuhastajate rent kasvav trend- tänaseks on meil juba üle 200 kliendi, kes on otsustanud rendi kasuks, olgugi et teenus on meil alles uus võimalus lahendada kliendi vajadusi paindlikumal moel.

õhupuhastaja rent

Kui pikaajalised piisavad sissetulekud on kindlad ja soetatava vara valdkond selge, on õige omandada. Kui aga turukõikumised on suured ja vara ei ole kasutaja tegevuse spetsiifiline põhivahend, on parem rentida. Tigu panustab ühele kojale ja kasvab koos sellega, erakvähk võtab aga kasvades varjuks uue merekarbi. Kui tigu lõhub oma maja, siis on kuri kaelas, erakvähk aga võtab uue merekarbi ja turvalisus on jälle tagatud.