You are currently viewing Õhukvaliteedi kontroll töökohal aitab teid paremini kaitsta nakkuse eest.

Õhukvaliteedi kontroll töökohal aitab teid paremini kaitsta nakkuse eest.

Viimase 18 kuu jooksul on meie ühiskond teinud koroona leviku tõkestamiseks oma ennetuspoliitikas järsu õppimiskõvera. Pandeemia alguses eeldas teadus, et SARS-CoV-2 viirus kandub peamiselt inimeselt inimesele piisknakkuse ja määrdunud pindade kaudu. Nüüdseks on teaduslik konsensus, et viirus levib peamiselt aerosoolide ja hingamisõhu kaudu. Täpsemalt aerosoolide kaudu – pisikeste hõljuvate osakeste kaudu, mis tekivad kopsudes ja väljutatakse hingamisel, rääkimisel, laulmisel, köhimisel ja aevastamisel. Aerosoolid tõusevad loodusliku konvektsiooni tõttu ja levivad ümbritsevas õhus. Kui nähtamatuid aerosooliosakesi sisse hingata suurtes kogustes, põhjustavad need koroonaviiruse nakatumist.

Välistingimustes ja suletud ruumides on nakatumise ohul suur erinevus, selgitab aerosooliuurija dr. Gerhard Scheuch ja tema kolleeg prof Dr. Saksamaa tuntuim viroloog Hendrik Streck ühiselt avaldatud videos õhuhügieeni teemal. Video eesmärk on anda ettevõtetele praktilisi teadmisi ja teavet selle kohta, kuidas nakatumist suletud siseruumides võimalikult hästi vähendada. Videod on saksa keeles, küll aga saab täna Pro Air OÜśt küsida nõu.

99 protsenti kõigist nakkustest leiab aset siseruumides

“Siseruumid on nakkuse keskne koht. Välisõhus puudub asjakohane nakatumisoht,“ selgitab Gerhard Scheuch erinevaid nakatumisriske. Seetõttu on lisaks teadaolevatele meetmetele, nagu vaktsineerimine ja AHA reeglid, vajalik täiendav kaitse nakkuste eest, eriti siseruumides, et vältida edaspidi sulgemismeetmeid. Teadlased pakuvad ühises videos siseruumide ennetuskontrolli, mis praeguse uuringute seisu kohaselt vähendab nakatumisohtu nii palju kui võimalik. Olgu see jaekaubandus, gastronoomia, spordikeskused või ürituste korraldajad – nad kõik otsivad praegu tõhusat instrumentide komplekti, et töötajad ja kliendid tunneksid end turvaliselt ja saaksid olla parimal võimalikul viisil kaitstud nakkuste eest.

Viroloog Streeckile oma sõnavõtus tõi välja olulisuse: “Õhuhügieeni kontroll ei ole mõeldud asendama elementaarseid hügieenireegleid ega 3G reegleid – vaid selleks, et muuta siseruumid sügiseks ja talveks ohutumaks”.

Lisaks viitab teadlane õhuhügieeni kontrolli veel ühele varem tunnustamata lisahügieenile. Erinevalt spetsiifilistest koroonaviirusevastastest vaktsineerimistest hoiaksid kavandatavad õhuhügieeni eeskirjad ära ka õhu kaudu leviva nakatumise teiste viirushaigustega, nagu gripiviiruse või respiratoorse süntsütiaalviiruse nakkusega (RSV), mis praegu mõjutab rohkem lapsi ja noorukeid. sageli.

Kuidas saab siseruumides nakatumise ohtu ennetada?

Ühiskaalutluste lähtekohaks on teaduslikult vaieldamatu teadmine, et enam kui 99 protsenti koroonainfektsioonidest leiab aset siseruumides, selgitab Gerhard Scheuch.

Dr. Gerhard Scheuch: Viirusi sisaldavate aerosoolide ruumist eemaldamiseks on põhimõtteliselt kaks võimalust

1. Värske õhu juurdevooluga, näiteks sobivate ventilatsioonisüsteemide kaudu. (6 õhuvahetust 1 tunni jooksul)

Sellise ventilatsiooni- ja kliimaseadme paigaldamine on aga tavaliselt seotud märkimisväärse ehitusliku pingutusega, kuna tuleb paigaldada ventilatsioonitorud ja teha seinaavad. Lisaks on kliimaseadme moderniseerimine suhteliselt kallis ja seda ei saa vajaliku kiirusega rakendada.

2. Puhastades ruumiõhku püsivalt paigaldatud või mobiilsete ruumiõhupuhastitega.

Arvukad teaduslikud uuringud tõestavad ruumiõhu tehnilise puhastamise kõrget efektiivsust võitluses koroonaviiruse vastu. On tõestatud, et sobivad seadmed, nagu Troteci suure jõudlusega õhupuhastid AirgoCleanONE, vähendavad viiruskoormust 99,97 ja 99,995 protsenti.

Kuidas saab ennetusmeetmete tõhusust kontrollida?

Ventilatsiooni ja ruumiõhu puhastamise tõhususe kontrollimiseks pakuvad teadlased välja kahe mõõtesüsteemi kombinatsiooni.

1. Õhukvaliteedi seire

Ühest küljest tuleks vajalikku värske õhu juurdevoolu kontrollida nn CO2 mõõturite abil. Suurenenud CO2 kontsentratsioon ei võimalda küll väita viiruseid sisaldavate “aerosoolide” kohta, küll aga viitab sellele, et ruumi pole liiga kaua ventileeritud ja seetõttu võib suureneda ka nakatumisoht.

2. Osakeste mõõtmine siseruumis

Lisaks soovitavad teadlased täiendavalt mõõta ruumiõhus leiduvate aerosoolide osakesi, et kontrollida õhupuhastusmeetmete tõhusust. Nii saate kiiresti ja usaldusväärselt teada valitseva siseõhu kvaliteedi ja seejärel otsustada, kas mõõdetud väärtused vastavad teie enda turvavajadustele või on vaja täiendavaid kaitsemeetmeid.

Õhukvaliteedi jälgimine ja osakeste mõõtmine ühes seadmes: BQ30

Praktilise õhukvaliteedi monitoriga BQ30 saate kõrge siseõhu kvaliteedi tagamiseks mõlemal parameetril usaldusväärselt silma peal hoida. BQ30 mõõdab nii CO2 kontsentratsiooni ruumiõhus kui ka väljastab mõõdetud väärtuse lihtsalt loetaval viisil, kasutades värvilist tulpdiagrammi indikaatorit LCD-ekraanil. Lisaks mõõdab praktiline mõõteseade toaõhus heljuva aine kogust ja teeb ohtlikult kõrged kontsentratsioonid kohe nähtavaks.

BQ30 suur värviline LCD-ekraan näitab samal ajal:

  • CO2 sisaldus ruumiõhus
  • osakeste massi kontsentratsioon õhus
  • õhu temperatuur
  • suhteline õhuniiskus
  • kuupäev, praegune kellaaeg ja aku laetuse tase

BQ30 osakeste mõõtmise seade – Pro Air OÜ poes nüüd soodsam. hetkel on suure nõudluse tõttu seadmete arv piiratud.