You are currently viewing WINIX PLASMAWAVE® TECHNOLOOGIA VS VIIRUSED JA BAKTERID

WINIX PLASMAWAVE® TECHNOLOOGIA VS VIIRUSED JA BAKTERID

WINIX PLASMAWAVE® TECHNOLOOGIA VS VIIRUSED JA BAKTERID

Winixi õhupuhasti Plasmawave® tehnoloogia kasutab looduse võimet õhku puhastada ning taasloob loodusliku, ohutu ja tõhusa õhku puhastava protsessi. Meie õhupuhasti tehnoloogia loob ohutu kahepolaarsete ioonide (positiivsed ja negatiivsed) laengu ning hajutab need õhku. Kuna ioonid kinnituvad õhusaasteainete, näiteks bakterite või viiruste pinnale, eemaldavad nad looduslikult vesiniku õhusaasteainete molekulaarstruktuurist. Läbi selle kaotab viirus paljunemise võimaluse peremeesrakus ja  hukkub, samuti lõhutakse bakteri membraan. Vuuruse eemaldamine õhut toimub ohutult ja inimesed võivad viibida samas ruumis.

MEIE PLASMAWAVE® TEHNOLOOGIA TAGAB

Vähendab tunduvalt igapäevaste lõhnade olemasolu ruumis – inimese ja looma kehast eralduvad lõhnad, toiduvalmistamise ja sigaretisuitsu lõhna.

Kaitseb siseruumi õhku, vähendades hallituse kasvu.

Suurendab staatilise elektri vähendamise abil õhu puhastamise tulemuslikkust, nii et õhupuhasti hõivab õhusaasteaineid õhuvoolu abil, suunates need mitme etapiga filtreerimisprotsessi.

KUIDAS SEE TÖÖTAB?

  1. WINIXi õhupuhasti PlasmaWave® tehnoloogia loob lühikese elektrilaengu, et tekitada õhuniiskusest kahepolaarseid ioone, mis hajuvad õhku. See elektrilahendus on ohutu ja toimib ainult lühikese aja jooksul (nanosekundites).
  2. Vesinik (H +) ja hapnikuioonid (-O2). Ioonid kinnituvad õhusaasteainete pinnale, moodustades hüdroksüüle, eemaldades vesiniku saasteaine, viiruse või bakteri struktuurist.
  3. See koostoime eemaldab õhusaasteained ja võimaldab ioonidel kasutada puuduvat vesinikuiooni, mis eemaldati õhusaasteainete struktuurist. Jääkprodukt on taas (H2O, ehk vesi auru kujul.

MIKS ON PLASMAWAVE® TOIME TÕHUSAM, KUI MUUD KASUTUSEL OLEVAD TEHNOLOOGIAD.

Winix Plasmawave® tehnoloogiat võib ekslikult valesti tähistada kui „ionisaatorit” või segi ajada negatiivsete ioonide genereerimise tehnoloogiaga. Winix tehnoloogia on palju tõhusam, kuna see tekitab nii positiivseid kui ka negatiivseid ioone. Ionisaatorid aga ainult negatiivseid ioone. Negatiivsed ioonide õhupuhastid ei kõrvalda õhusaasteaineid. Selle asemel sunnivad negatiivsed ioonid saasteainete osakesi rühmituma, nii et need muutuvad raskemaks ja ladestuvad mööbli ja põranda pinnale. Igapäevased tegevused, näiteks kõndimine või tolmuimeja, võivad need saasteained tagasi õhku paisata, aidates neil taas õhus levida. Ainult WINIX Plasmawave® õhupuhasti tehnoloogia vähendab tõhusalt õhusaasteainete kontsentratsiooni siseruumi õhus.

Kas PLASMAWAVE® on ohutu?

WINIX õhupuhasti Plasmawave® tehnoloogia vastab California Air Resource Board’s AB 2276 standardile, mis on Ameerika Ühendriikide rangeim sertifitseerimise etalon siseõhu osooniheitmete osas. Vastavuse saavutamiseks tuleb õhupuhastusseadmeid kontrollida elektriohutuse osas ja nende osooniheitmete tase peab olema alla 0,05 osakese miljoni kohta.


Viiruse eemaldamine Yonsei ülikooli laborites tehtud katsest järeldati, et WINIX Plasmawave® tehnoloogia vähendab elusat gripiviirust 99,6% 1 tunni jooksul.


WINIX Plasmawave® Technology complies with UL safety and mechanical constructions standards. Elektriline ja mehaaniline ohutus

WINIX Plasmawave® tehnoloogia vastab UL ohutuse ja Electrical & Mechanical Safety standartitele.

Osooniheite ohutus

Kõik WINIX-i tooted on California Air Resource Board´i poolt sertifitseeritud, et osooniheitmed jäävad piirnormi – vähem kui 50 osakest miljoni osakese kohta.